⭐CSIR 2014. XIX. pracovní sympozium České společnosti ...
... k implantaci stentu jsou primární inoperabilní maligní nádory jícnu a kardie, recidivy po resekcích jícnu a žaludku, maligní ezofagorespiratorní píštěle, sekundární maligní tumory a stenózy způsobené ...
untitled
... Fontainea) a výše, u nichž byla při rozděleni na skupinu bez hemodynamicky diagnostické angiografii zjištěna významná významné restenózy, dále na skupinu stenóza arteria femoralis superficialis nebo
⚡Prezentace "Tepny HK. Arteria axillaris začátek: z a ...
Arteria femoralis - větve a. epigastrica superficialis –stopkové céva pro kožní laloky aa. pudendae externae a. circumflexa ilium profunda a. profunda femoris –a. circumflexa femoris medialis kyčelní ...
Ces Radiol 2014; 68(2): 153–165
metastázy ošetřeno stejným způsobem nové ložisko. k léčbě nádorů v různých oblastech lidského těla. pokusy s různým zakončením protézy.
angioplastie und stentimplantation: Topics by ...
... Patienten, dem ein gecoverter Stent in die Arteria femoralis superficialis sinistra implantiert wurde und bei dem sich nachfolgend ein Absze um den Stent entwickelte. Der Patient hatte weder vor der
Směrnice č. 8/2010, Vydání č. 2, Příloha č. 1: Seznam ...
akční potenciál; aktivní pohyb; angina pektoris; apnoická pauza; anterioposteriorní, předozadní; arteriální tlak
Int_04_03.indd
arteriální stenózou v ostiální části stentu. 1 – normální průtok před stenózou (červená barva, laminární proudění), 2 – stenóza, 3 – tzv. aliasing podmíněný urychleným průtokem v zúžení
Léčba ran v dermatologické praxi
záchrany končetiny před amputací, primární průchodnost rekonstrukcí je 84 %. ší příčiny nemocnosti v západním světě. noví další terapeutický postup (4. ke...
Radiologicke nalezy
A. Popis normálního nálezu. vyšetření provedeno v předozadní a bočné projekci. lebka mezocefalického tvaru, kalva přiměřené šíře
Perkutánní mechanická trombektomie v léčbě končetinové ...
... následujících lokalizacích: arteria femoralis superficialis, arteria poplitea a proximálních částech bércových tepen, u uzávěrů femoropopliteálních bypassů protézou a reokluzí starších žilních bypassů ...
foto nahatych bab bdsm extreme sex free bdsm movies galleries